Guia d'edició de so

Composició sonora utilitzant el programa REAPER
 • Lina Bautista

   Lina Bautista

  Graduada en Composició Musical a Bogotà (Colòmbia). Des del 2010 viu i treballa a Barcelona, on va acabar els estudis de Composició i Noves Tecnologies, Disseny de Sistemes Musicals Interactius i Art Sonor. Amb el seu projecte musical Linalab, ha produït tres treballs discogràfics i ha actuat en molts escenaris d'Europa, Amèrica del Sud i el Japó.

PID_00289355
Primera edició: març 2022
© d’aquesta edició, Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC)
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Autoria: Lina Bautista
Producció: FUOC

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Creative Commons de tipus Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (BY-NC-ND) v.3.0. Podeu copiar-los, distribuir-los i transmetre'ls públicament sempre que en citeu l'autor i la font (Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca

1.Guia d'edició de so

Hi ha diversos aspectes que hem de tenir en compte a l'hora d'endinsar-nos en la composició sonora o l’edició creativa. Per evitar enfrontar-nos amb l'editor en blanc, primer de tot hem de tenir un objectiu, igual que quan escrivim un text o fem un dibuix.
Una manera de començar és tenir alguna cosa a dir, ja sigui una idea, una impressió, un pensament, etc. Això ens ajudarà a trobar els materials amb què podrem treballar i a determinar una estructura. A partir d'aquella font, podrem definir un guió o partitura, o també podrem compondre a partir del so en si mateix, les seves característiques i l'experimentació, deixant-nos portar per la intuïció, però també utilitzant algunes tècniques per fer-ho.
En aquesta guia veurem algunes metodologies basades en la composició de música acusmàtica, amb l'objectiu d'enriquir la paleta de possibilitats i, pas a pas, entendre millor l'edició creativa de so.
Suposem que aquesta vegada elaborarem una composició curta a partir del mateix so, sense idees externes o guions més enllà d'utilitzar el paquet de sons que trobareu aquí.
Per crear aquesta peça, treballarem primer en l’elaboració de petits segments de pocs segons. Un cop generats, buscarem la relació que hi pot haver entre ells i, finalment, trobarem maneres d'articular aquestes seccions. Aquesta manera de treballar és molt útil: evitem compondre linealment, ja que tindrem una visió general de com serà la nostra peça a mesura que treballem. És com si alcéssim una casa: primer reunim els blocs de construcció, després els unim i creem seccions més grans i finalment unim aquestes seccions fins que està acabada.

2.Eines d'edició

Per veure aquestes tècniques, utilitzarem REAPER un programa d'edició d'àudio accessible, flexible i pràctic per a les nostres finalitats. Explorem algunes eines bàsiques que podem trobar tant en aquest programari com en altres de semblants per editar so:
 • Incloure un so nou. Simplement l'arrosseguem al programari. També podem anar al menú: Insert > Media File i buscar l'arxiu que hi volem inserir.

 • Fer zoom. Es pot fer fàcilment amb la roda del ratolí o amb alguns trackpads utilitzant dos dits, igual que el zoom d'altres aplicacions, encara que també podem fer servir els símbols + i que hi ha a la part inferior dreta del programa.

 • Moure el so. Pressionem quan apareix la fletxa a sobre del so PID_00289355_01.jpg i arrosseguem.

 • Reproduir el so. Posem la línia del cursor on volem començar i pressionem la barra d'espai al teclat o utilitzem el botó de reproducció situat a la part inferior esquerra del programa.

 • Tallar el so. Anem a l'extrem que volem tallar i busquem que surti el símbol PID_00289355_02.jpg.

Al vídeo 1 del format HTML hi trobareu més detalls sobre les eines d'edició a REAPER.
Vídeo 1. Eines d'edició

3.Tècniques d'edició

Amb les eines vistes anteriorment, ja podem editar els nostres àudios de diferents maneres.

3.1.Juxtaposició

Es tracta de situar un so després d'un altre, ordenant diferents sons en el temps. Per a això, tallarem uns quants sons i els escoltarem en ordre.
Al vídeo 2 del format HTML hi trobareu més detalls sobre la juxtaposició.
Vídeo 2. Juxtaposició
Com veieu, per situar sons és molt útil combinar diverses eines.
1) Crossfade. REAPER crea una transició entre dos sons quan els superposem. D’aquesta transició en diem crossfade: abaixa progressivament la intensitat del so que acaba mentre apuja la del so que entra. Utilitzem aquesta eina per evitar «clics»: sons indesitjats quan es retalla l'ona en un punt diferent de 0.
Figura 1. Crossfade
Font: Lina Bautista
Font: Lina Bautista
2) Saturacions. Un altre element que hem observat al vídeo són les saturacions. Quan un so està saturat, apareix un senyal vermell a l'indicador d'intensitat. Normalment ens trobarem amb sons gravats amb saturacions: a l'hora d'editar, és millor descartar aquestes seccions.
Figura 2. Saturacions
Font: Lina Bautista
Font: Lina Bautista
3) Diversos àudios. Triar diversos àudios i moure'ls és una altra eina útil. Seleccionem els àudios que volem moure amb la fletxa i la tecla de majúscules.
Ara podem treballar creativament els segments una mica més amb les tècniques següents:
 • Substitució d'atac. Utilitzem l'inici d'un so i la continuació o ressonància d'un altre.

 • Incrustació. Incrustem un so enmig d'un altre.

 • Simetria. Trobem un moment de semblança entre dos sons per unir-los. Una altra opció són els sons simètrics invertits o sons «papallona».

 • Loop. Repetim un so o una sèrie de sons diverses vegades en bucle.

Al vídeo 3 del format HTML hi trobareu més detalls sobre els quatre aspectes anteriors.
Vídeo 3. Substitució d'atac, incrustació, simetria i loop

3.2.Superposició

Fins ara hem utilitzat només un canal o track de REAPER. Ara provarem de fer servir més canals perquè diversos sons es reprodueixin alhora. Els sons poden aparèixer simultàniament o de mica en mica.
Per exemple, podem barrejar uns quants sons perquè un d'ells en sigui el principal i es realitzi a través d'un altre so secundari (o d’uns altres sons secundaris).
Una altra opció és mixturar per crear textures més denses mitjançant l’ús de sons semblants.
Al vídeo 4 del format HTML hi veurem alguns tractaments que també ens poden ser útils, com ara reproduir en revers un so i allargar en el temps (timestretch).
Vídeo 4. Reproduir en revers i allargar.

3.3.Articulacions

Un cop que hàgim generat algunes seqüències, les podem articular unint-les amb elements com ara els següents:
 • Crossfade. Com hem vist al principi, el crossfade consisteix a fer desaparèixer un so mentre apareix el següent. Això es pot aplicar a seqüències completes i el temps que tarda es pot modificar.

 • Coincidència. Es tracta de passar d'un element a un altre aprofitant un element comú entre tots dos.

 • Tall. Es tracta de passar d'un element a un altre sense utilitzar cap transició, preparació o anticipació.

 • Silenci. Una altra opció és passar d'un element a un altre a través d'un silenci intermedi, que pot ser abrupte o mitjançant l'ús de fades.

Al vídeo 5 del format HTML hi trobareu més detalls sobre aquestes articulacions.
Vídeo 5. Articulacions

3.4.Altres tractaments

També és important tenir en compte la intensitat dels sons: podem fer que alguns sons se sentin més fort que altres o, fins i tot, tenir seccions amb intensitats marcadament diferents.
Així mateix, tenim l'opció de moure els sons d'esquerra a dreta, a través delpanning. Amb aquests tractaments podem generar sensacions de moviment: per exemple, fent que un so es desplaci d'esquerra a dreta o que «s’acosti» a l'oient canviant la intensitat progressivament.

4.Efectes

Els efectes s'apliquen sobre un o diversos sons i n’hi ha infinites opcions i paràmetres. Alguns dels efectes més utilitzats són els següents:
 • Reverberació (o reverb). Afegeix una sensació d'espai en els sons; d'aquesta manera, podem crear l'efecte que els sons es troben a prop o lluny de l'escolta o en llocs diferents d’on han estat enregistrats.

 • Delay. És la repetició de sons, usualment amb un ritme específic que podem modificar.

 • Filtres. Podem modificar el timbre dels sons a partir de diferents filtres; per exemple, passa alts, passa baixos, passa banda.

Els efectes es poden aplicar a un canal, només a un so o a tots els sons barrejats. Així doncs, potser val la pena crear canals dedicats a sons que es vol que tinguin un efecte específic.
Al vídeo 6 del format HTML hi trobareu més detalls sobre diferents efectes.
Vídeo 6. Efectes

5.Finalitzar i exportar

En mesclar i superposar sons, pot ser que el resultat final tingui massa intensitat i soni saturat: ho veurem reflectit a l'indicador de nivell del nostre canal mestre (master). Si això passa, hem d'anivellar la composició, és a dir, abaixar els volums dels canals fins que tinguin una intensitat correcta.
Quan estiguem preparats per exportar la composició, l’exportem, preferiblement en.WAV o.AIFF a 44.100 hertzs i 16 bits.
Sempre és convenient, un cop exportat l'àudio, tornar a escoltar la nostra composició i obrir-la en el mateix programa o en un editor com Audacity, en què podem veure la forma d'ona final i comprovar que els nivells són correctes i que s'ha exportat com esperàvem.

6.Materials complementaris

Esperem que aquesta guia us hagi estat útil. Als vídeos hi trobareu més detalls de cada pas del procés. Podreu escoltar i veure, de manera més gràfica i intuïtiva, com s'ha creat una composició amb els elements vistos en aquesta guia.