Guia d'enregistrament de so

Enregistraments de camp, a la recerca de material sonor
 • Lina Bautista

   Lina Bautista

  Graduada en Composició Musical a Bogotà (Colòmbia). Des del 2010 viu i treballa a Barcelona, on va acabar els estudis de Composició i Noves Tecnologies, Disseny de Sistemes Musicals Interactius i Art Sonor. Amb el seu projecte musical Linalab, ha produït tres treballs discogràfics i ha actuat en molts escenaris d'Europa, Amèrica Llatina i el Japó.

PID_00289333
Primera edició: març 2022
© d’aquesta edició, Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC)
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Autoria: Lina Bautista
Producció: FUOC

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Creative Commons de tipus Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (BY-NC-ND) v.3.0. Podeu copiar-los, distribuir-los i transmetre'ls públicament sempre que en citeu l'autor i la font (Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca

Introducció

Gravar sons es pot fer de moltes maneres diferents. Podem gravar tot tipus de sons: una entrevista o veus de persones, un lloc en concret intentant captar tot el que hi passa, sons puntuals, generar sons i enregistrar-los, etc. Les possibilitats són infinites.
Podem comparar enregistrar sons amb fer fotos: podem tenir diversos plans, aconseguir diferents efectes, etc. Hi ha alguns aspectes tècnics, però també depèn molt de qui hi ha darrere de l'eina: en aquest cas, la nostra oïda serà la que ens guiï cap a una bona gravació. La clau és escoltar atentament.
En aquesta guia parlarem de les necessitats i característiques per fer enregistraments de camp, tot i que també poden servir per a altres usos.

1.Què es necessita?

A l'hora d’enregistrar, cal tenir un equip de gravació, que pot variar segons les necessitats, els pressupostos, etc. Hi ha alguns elements indispensables i altres que poden ser complementaris.

1.1.Gravadora

Hi ha molts tipus de gravadores, i per a enregistraments de camp recomanem les gravadores d'àudio. Algunes tenen micròfons incorporats, que facilitaran l'enregistrament.
Gravadores com ara la Tascam DR-22WL o la Zoom H1 són una opció senzilla per començar.
També hi ha gravadores que poden intercanviar micròfons o que tenen més entrades, de tal manera que podrem gravar amb uns quants micròfons alhora (tipus Zoom H6). Si t'interessa, pots investigar més per trobar la que més et convingui. Totes les gravadores portàtils funcionen amb targetes SD o microSD.
Una altra opció és utilitzar un micròfon per a telèfon, com ara l’iRig Mic Cast o Studio. Així és possible convertir el telèfon intel·ligent en una gravadora: en aquest cas, hem de disposar de prou espai lliure al telèfon.
Per aconseguir enregistraments de qualitat, cal fer servir una gravadora que pugui enregistrar en qualitat d'àudio sense compressió, és a dir, que els arxius que gravi siguin .WAV o .AIFF. Altres sistemes, com .mp3, comprimeixen el senyal i no gravaran tan fidelment.

1.2.Auriculars

És necessari disposar d’auriculars per gravar adequadament. Com dèiem abans, l'escolta és molt important. La idea és escoltar el que estan captant els micròfons i no pas el so natural: així podem identificar possibles sons indesitjats abans de començar a gravar. Per aquest motiu, és recomanable utilitzar auriculars tancats o in ear de bona qualitat (tipus Earbuds de Sennheiser). També és molt important fer-los servir correctament. La majoria de gravadores enregistren en estèreo, de manera que se senten coses diferents per cada auricular.

1.3.Accessoris

A més de la gravadora i els auriculars, és possible utilitzar micròfons extres: per exemple, micròfons de contacte o hidròfons. També hem de pensar en sistemes de subjecció d'aquests micròfons, com ara agulles de roba, pasta adhesiva, cintes, etc.
Per gravar a l'aire lliure, sempre hem de tenir en compte el vent: sol afectar les membranes dels micròfons generant sons indesitjats. Així doncs, és convenient utilitzar una escuma per als micròfons o fundes amb pèl, conegudes popularment com a Dead Kitten. El més important d'aquests accessoris és que filtrin l'aire, però no filtrin gaire els altres sons.
Portar la gravadora a la mà pot produir sorolls indesitjats. Per tant, és millor fer servir algun trípode o suport per dur-la o, fins i tot, no tocar-la mentre estem gravant.

2.Com hem de gravar?

Cal tenir en compte una sèrie de paràmetres a l'hora de dur a terme la gravació:
1) Sense compressió. Us recomanem fer enregistraments sense compressió (arxius.WAV o.AIFF; la majoria de gravadores permeten escollir entre aquests i.mp3, per exemple). Això és perquè volem captar fidelment els sons que trobem. Si després ens cal penjar la gravació a internet, per exemple, es pot comprimir al final perquè no ocupi tant d’espai, però és millor partir d'una bona base.
2) Configuració. La freqüència de mostreig o sample rate, és la quantitat de mostres que pren per segon la màquina. Recomanem fer servir 44.100 Hz. També podem utilitzar 48.000 Hz o fins i tot més, però prendre més mostres significa que necessitarem més espai a la memòria.
3) Profunditat de bit, o bit depth. És la resolució de cada mostra. Normalment utilitzem 16 o bits, però en poden ser més. En resum: 44.100 Hz / 16 bit o 48.000 Hz / 24 bit.
4) Volum. És important gravar a una intensitat adequada. Si gravem molt fluix, pot ser que el so no se senti, i si gravem molt fort, sonarà saturat, és a dir, l'aparell no és capaç de capturar-ho tot i produeix soroll. És igual que quan fem una foto molt fosca o amb molta llum.
5) Nivell d'entrada del micròfon. Normalment, el podem regular perquè rebi el senyal amb una bona intensitat. Hem d'identificar aquest paràmetre i assegurar-nos que no estem simplement variant el volum d'escolta (podem, per exemple, estar gravant un so molt fort o saturat, però sentir-lo fluix).
6) Nivell de gravació. En tots els dispositius veurem un indicador del senyal que entra. El nivell de gravació ha d'estar al voltant dels -6 dB (el màxim és 0 dB).
Figura 5. Nivells d’enregistrament
Font: https://reverb.com/item/988938-zoom-h4n-handy-recorder

3.Què gravem?

Si anem a un lloc a fer enregistraments de camp, el millor és encendre la gravadora i deixar-nos guiar per l'escolta, però podem tenir en compte alguns aspectes:
1) Plans. Igual que en una foto o un vídeo, podem tenir diferents plans. És un bon exercici intentar gravar, com a mínim, un so en cadascun dels plans següents:
 • Primer pla: gravant una cosa puntual, com una font d'aigua amb un hidròfon, o produir un so, per exemple, trepitjant fulles seques. Aquest és un exemple d'un enregistrament de primer pla.

 • Plànol pròxim: incloent-hi l'anterior, però en què també se sentin altres coses de fons. En aquest exemple podem escoltar diversos plans alhora.

 • Pla general: en què cap so és més fort que els altres. Convé gravar aquest so «ambient» durant alguns minuts, perquè ens pot donar un fons per superposar-hi altres sons a l’hora de l'edició. Aquest so n’és un exemple.

2) Personatges. Altres opcions poden ser, per exemple, gravar els nostres passos, respiració, etc. Així generem un personatge dins de l'enregistrament, com en aquest exemple (vigilant que els sons siguin desitjats).
3) Moviment. També podem gravar sons en moviment. Per exemple, un cotxe que se sentirà passant d'un costat a l'altre si s’està gravant en estèreo, com passa aquí.

4.Consells

A continuació us donem alguns consells finals per dur a terme els vostres enregistraments:
 • Fes una bona gravació: permetrà una edició molt més senzilla.

 • Evita els sorolls de roba, de passos, de la teva respiració i del contacte amb la gravadora (tret que sigui això el que vulguis gravar).

 • Apunta detalls importants de cada enregistrament, o quins enregistraments són els bons. Quan en tinguis molts, potser no recordaràs on has fet cadascun o què era el que volies gravar. Una altra opció útil pot ser enregistrar la teva veu al principi o a la fi de la gravació explicant on l'has feta o qualsevol detall que pugui ser útil per identificar-la.

 • Grava l'ambient, perquè moltes vegades quan estem en un lloc no som conscients del so ambient o «so de fons». Un enregistrament d'uns minuts de l'ambient ens pot ser útil a l'hora d'editar o incloure més sons; ens serveix per definir un espai per mitjà del so.