Desenvolupament del mercat
Desenvolupament del producte
Penetració del mercat
Diversificació
Producte actual Productes nous
Mercat actual
Mercats nous