BAJO TIERRA. Una introducció al cinema experimental i a les seves formes de producció i difusió. Part 2.